Health Check

Een health check is een momentopname van uw gezondheid en vitaliteit. In 25 minuten tijd krijgt u een aardig beeld van uw situatie. Als u besluit met uw gezondheid aan de slag te gaan, dan komt u met een health check precies te weten op welke punten u de meeste winst kunt behalen.

 

De health check bestaat uit twee onderdelen. Eerst vult u een korte vragenlijst in over uw gezondheid en leefstijl. Daarna komt u bij de AMD langs om een aantal metingen te laten verrichten: een bloeddrukmeting, glucosemeting, cholesterolbepaling en een gewichts- en lengtebepaling (o.a. voor berekening BMI/vetpercentage).

 

De doktersassistente van de Arbo, Milieu en Duurzaamheid (AMD) voert de metingen uit. De uitslag van uw health check krijgt u direct na afloop mee. Mocht u naar aanleiding van de uitslag behoefte hebben aan extra gesprek, bijvoorbeeld met de bedrijfsarts, dan is dat mogelijk. De gegevens en uitkomsten worden vertrouwelijk behandeld en komen uiteraard niet terecht bij uw leidinggevende of HR-adviseur.

 

Voor wie?

Medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Aanmelden 

De health check is gratis. Medewerkers kunnen zich hier aanmelden.

 

Wanneer en waar?

Na aanmelding ontvangt u een mail met de vragenlijst. Nadat u de vragenlijst (ca 10 minuten) heeft teruggestuurd naar healthcheck@rug.nl ontvangt u een mail om een afspraak in te plannen. Dit kan bij de Arbo- en Milieudienst, Visserstraat 49 of op het Zernike in het Balans gebouw, Blauwborgje 8. Het consult duurt ongeveer 25 minuten.

De health check vindt plaats binnen de reguliere werktijden. We gaan ervan uit dat u dit zelf afstemt met uw leidinggevende.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen dan kunt u deze mailen naar healthcheck@rug.nl

 

Testen

Hier kunt u een aantal tests doen die u informeren over diverse aspecten van uw gezondheid. Bedenk daarbij wel dat een test via een website niet meer kan zijn dan een indicatie. Wanneer de uitslag van de test vragen bij u oproept, neem dan gerust contact met ons op om daarover door te praten.

 

Caloriecalculator

RAND-36

 

Op de website van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en op de website van het Voedingscentrum vindt u ook veel aardige tests zoals de caloriechecker.